Přřihláška

Přihlášku je možno také stáhnout ve formátu MS Word zde:

drive.google.com/file/d/0B_v45UrO6K61clhQcEZzTGZYVjQ/edit?usp=sharing

Vyplněnou přihlášku odešlete na emailovou adresu uvednou v kontaktech.

 

 

Přihláška do Občanského sdružení Chrastavská Víska

 

IČ :      02330318

 

 

Jméno:

Příjmení, titul:

   

Datum narození:

Telefon:

Email:

 

 

 

Bydliště:

PSČ:

 

 

Korespondenční adresa:

PSČ:

 

 

 

 

Ve smyslu čl.5  Stanov Občanského sdružení Chrastavská Víska, žádám o přijetí za řádného člena sdružení. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami sdružení, respektuji je a zavazuji se je dodržovat.

 

Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto činnosti budou prováděny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu členství v občanském sdružení. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé.

 

 

 

Datum:…………………………..Podpis:…………………........................................

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode