Večer se starostou na Vísce

26.10.2015 17:00

Přikládám pozvánku na večer se starostou. Případné náměty na diskuzi posílejte prosím na náš mail.

Děkuji

Petr

Večer se starostou   

 


Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý „Večer se starostou“ na téma 

„Víska“, který se bude zabývat vším, co je důležité pro obyvatele této části Chrastavy.

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a vedoucí ORM Mgr. Jakub Dvořák.

Setkání se koná v pondělí dne 26. října 2015 od 17:00 hodin přímo ve Vísce (u Šormů).
Těším se na Vaši účast. 
Ing. Michael C a n o v 
starosta

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode